LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

Bangunan Zakat Selangor, 3-01-1, Presint ALAMi, Pusat Perniagaan Worldwide 2, Persiaran Akuatik, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor.

1-300-88-4343 ยท maklumbalasaduan@zakatselangor.com.my

Register Direct Debit / Daftar Direct Debit

+6
Powered by

© 2022 InfaqPay Sdn. Bhd. Payment Service Agent of Bank Islam Malaysia Berhad.