Panel Penasihat Syariah

DR. AHMAD SUFIAN CHE ABDULLAH

Pensyarah kanan di Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
– Sarjana Muda Syariah & Pengurusan di Universiti Malaya
– Sarjana Syariah (MA) dengan pengkhususan dalam Kewangan Islam (Fiqh Kewangan), di Universiti Malaya
– Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam Ekonomi Islam dan Perbankan di Universiti Yarmouk, Jordan.

SUMBANGAN
• Ketua Penasihat Syariah Syamali Advisory & Consultancy PLT
• Ahli Jawatankuasa Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan (MAIK)
• Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis
• Ahli Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan
• Ahli Jawatankuasa Syariah SME Bank Berhad
• Ahli Jawatankuasa Syariah CIMB Islamic Berhad
• Anggota Badan Penasihat Syariah Takaful Malaysia Keluarga Berhad
• Ahli Jawatankuasa Syariah Kenanga Investment Bank Berhad (2015 – 30 Oktober 2019)
• Ahli Panel Pakar Muamalat JAKIM (2016-2018)
• Ahli Jawatankuasa Awqaf UM (2017-2019)
• Penasihat Syariah Sabnuha Gold & Jewellery Sdn Bhd
• Penasihat Syariah Muhaimin Jewel dan Gems Sdn Bhd
• Penasihat Syariah InfaqPay @ IP Digital PLT

BUKU DAN PENERBITAN
Antara buku yang telah diterbitkan adalah mengenai Usul Fiqh, iaitu Kaedah Penafsiran Teks Hukum Islam, Ringkasan Terminologi Hadis, Keusahawanan Islam dan lain-lain. Senarai lengkap penerbitan boleh didapati di: https://umexpert.um.edu.my/sufyan

Beliau adalah pengasas dan pentadbir “muamalat.my”, platform media sosial yang berusaha untuk menjadi media pendidikan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat dalam Kewangan Islam dan Takaful sejak 2013.

USTAZ TAJUL URUS ABDUL HALIM

Pegawai Hal Ehwal Islam, Unit Istinbat, Bahagian Fatwa, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Kompleks Islam Putrajaya.
– Diploma Undang-Undang Kehakiman dan Islam, di Universiti Kebangsaan Malaysia.
– Ijazah Sarjana Muda (BA) dalam Syariah Islam, di Universiti Islam Madinah, Arab Saudi.
– Ijazah Sarjana (MA) Fiqh dan Usul Fiqh, di Universiti Yarmouk, Jordan.

SUMBANGAN
• Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah Penasihat & Perundingan PLT
• Pensyarah Pengajian Islam, Mara Poly-Tech College, Bangi (2001-2005)
• Pegawai Hal Ehwal Islam, Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (2006-2011)
• Pegawai Hal Ehwal Islam, Al-Quran dan Pusat Pengetahuan Teras, Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi Selangor. (2013-2016)
• Pegawai Hal Ehwal Islam, Unit Niat Bahagian Fatwa, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.
• Panel Kaunseling Kursus Asas Haji di Wilayah Persekutuan. (2015-2016)
• Panel Bengkel Modul Haji dan Umrah, Jabatan Waqaf, Haji dan Umrah (JAWHAR). (2019)
• Penceramah Modul Syariah, Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi Selangor.
• Penasihat Syariah InfaqPay @ IP Digital PLT